Bu sözcüğün bedevide ilk veriliş anlamı, devenin, atın, katırın üzerine yüklenen yükün her iki tarafa da eşit dağıtılmasıyla dengenin sağlanmasıdır. Sosyolojide ise "bire bir karşılık, denge, denklik, eşitlik" demektir. [Lisanü'l Arab, c.7, s. 359, 360]
Kavramsal olarak ise "Sınırlama olmadan, herkesin haktan nasibini alabilmesi için eşit şartların oluşturulması" anlamına gelmektedir. Mesela bir toplumda vatandaşlık hakları, diline, dinine, etnik kökenine ve cinsiyetine bakılmadan herkes için eşit olmalıdır. Verilen cezalar da ayırım yapılmadan herkes için eşit ve suç ile orantılı olmalıdır.
Adalet, toplumları ayakta tutan en önemli değerdir. (Maide/8, Nisa/58, 135, Sad/26, Hadid/25,A'raf/ 29, Nahl/90)