"Mâliki Yevmi'd-Dîn" ifadesi, Alak, Kalem, Müzzemmil ve Müddessir surelerinde de konu edilen Din Günü'nü yalanlayanlara bir uyarıdır. Din Günü~يوم الدّين, "Karşılık Günü" demektir. Bu sözle "herkesin iyi ya da kötü, yaptığı tüm edim ve eylemlerin karşılığını göreceği ahiret günü" kast edilmektedir. Kavramın asıl açılımı bizzat Rabbimiz tarafından İnfitar suresinin 15- 19. Ve Saffat/ 16-21. ayetlerinde yapılmaktadır.