İhlas suresinde yer alan sözcüklerin hepsi de çok özel sözcüklerdir.
Bizim de "bir tek olan" anlamıyla çevirdiğimiz " احدehad" sözcüğü, üzerinde titizlikle durulması gereken bir sözcüktür. Bu ayetteki "bir tek", matematikteki "bir" ve "tek" denen ve toplama-çıkarma gibi işlemlerde kullanılan sayılar değildir. Bu, mantıktaki "bir tek"tir. "Bir tek" olmak mantığa göre "eşsizlik" demektir. "Eşsizlik" ise "ekleme veya eksiltme yoluyla eşsizliği bozulamayan" demektir.