Ayette müşriklere cavap verilirken Rabbimiz "Haydiyin, siz bilmiyorsanız 'Zikir Ehli' olanlara [Tevrat'ı bilenlere] soruverin" denilmiştir. "Ehl-i Zikr" ifadesi ile Yahudilerden ve Hıristiyanlardan Tevrat ile ilgili bilgisi olanlar kastedilmiştir. Zira onlar geçmişte de elçilerin beşer olduğunu, hatta beşere ancak beşer elçinin gelmesi gerektiğini bilirlerdi. Ayrıca kitaplarında bir peygamberin geleceği de yazılı idi. Bu konu ile ilgili olarak A'raf suresindeki açıklamalarımızın tekrar okunmasını öneriyoruz.