Kur'an'da İsa peygamberle ilgili ayetlerde [ Al-i Imran/49, Maide/110] geçen Ekmeh~الاكمه sözcüğü, genelde İsa peygambere mucize izafe edebilmek için "anadan kör" anlamıyla meşhur olmuştur. Böyle olunca da İsa peygamberin "anadan; yaratılıştan kör" olanları iyileştirdiği kabulü yaygınlaşmıştır. Kadim, muteber lügatların [ Lisan, Tac, Kamus.] beyanına göre ise sözcüğün doğru anlamı, şöyledir: - "Lügat ehli, bu sözcüğün hem "anadan kör" hem de "sonradan kör" anlamında olduğunu söylemiştir. - Süveyd ve İbn-i Siyde'nin şiirlerinde bu sözcük, "Havanın tozlanması nedeniyle güneşin net olarak görülememesi" anlamında kullanılmıştır. (Şiirlerin asılları mevcuttur. Kabul edilmesi gereken de bu anlamdır) - Bu sözcük, aklını sonradan kaybedenler için de kullanılmıştır. - İbn-i Arabi, bu sözcüğün "gündüz görüp, gece görmeyen" anlamında olduğunu söylemiştir. - Ebu-l hesiym, bu sözcük, "iyi göremeyip yolda debelenen; şaşıran ve tededdüt eden" anlamında olduğunu söylemiştir. Böyle olunca, Ekmeh~الاكمه sözcüğü, katarakt, trahom vs. gibi sonradan arız olan göz hastalıklarının adıdır. İsa peygamber de bunların hekimliğini yapmıştır.