"فسقFısk" sözcüğünün öz anlamı, "bir şeyin bulunması gereken yerden dışarı çıkması" demektir. Bu sözcük, "Yaş hurmanın kabuğundan çıkması"ndan ve "farenin deliğinden dışarı çıkmasın"dan gelmedir. Deliğinden dışarı çıkıp insanlara zarar verdiği için fareye " فويسقfüvevsık" denilir, çoğulu فواسق"fevâsık"tır.
Dini terim olarak ise " فسقFısk", "Hak yoldan, Allah'ın emrinden çıkma" demektir. Hak yoldan, Allah'ın emrinden çıkana da " فاسقfâsık" denir. (LİSAN, TAC)
Daha net bir ifadeyle فسقfısk, kâfirlerin, münafıkların işlediği din dışı işlerdir. فاسقFasık sıfatı da KÂFİRlerin niteliğidir.
Bu sözcüğün türevleri Kur'ân'da 54 âyette yer alır.
Bu sözcüklerin geçtiği âyetler incelendiğinde büyük, küçük; bu suçu işleyenlerin, bilinçli, ısrarlı, Allah'ı umursamayarak işledikleri ve suç sonrası tevbe etmeye yanaşmadıkları anlaşılır. Kur'ân'da bunların cezalandırılacakları uyarısı yapılır.
Herhangi bir Müslümanın cehaletinden, gafletinden suç işleyip de hemen tevbe etmesi, günahta ısrar etmemesi fısk kapsamına girmez. Buna " لممLemem" denir ki Rabbimiz lememi affedeceğini vadetmiştir.