Âyetteki, hacc-ı ekber [en büyük hacc] günü ifadesinin, "Arefe günü", "kurban bayramının birinci günü", "Minâ'da kalınan bütün günler", "hacc-ı kıran", "bütün hacc günleri", "o yıl Müslümanlarla müşriklerin birlikte haccetmeleri", "Yahûdi, Hristiyan ve Mecusîlerin bayramlarının da o güne denk düşmesi", bu güne, "ekber" sıfatının verilmesi, o günde Ebû Bekr'in haccetmesi ve antlaşmaların bozulduğunun ilan edilmesi sebebiyledir" gibi açıklamalar yapılmıştır. Bizce bu, Rasûlullah'ın katılımı ile yapılan hacc olması nedeniyle "en büyük hacc"dır. Zira, Rasûlullah'ın bulunmadığı hacc, Rasûlullah'ın da katılımıyla gerçekleşen hacc seviyesinde olamaz.