Bir yerde (Mâide/27) de "İbne'y-Âdem (İki Âdem oğlu)" şeklinde geçer. Bu da genellikle Âdemin iki oğlu olarak çevrilerek Habil, Kabil diye isimlendirilir. Halbuki Maide suresindeki pasajdan açıkça israiloğullarından iki kişi oldukları açıkça anlaşılır. "Beni Âdem ifadesi "Âdemin, üç, dört, beş… oğlu" olarak anlaşılmayıp "Âdem oğulları (Âdem'in soyu)" olarak anlaşıldığı gibi "ibney Âdeme" ifadesi de "Âdem soyundan iki kişi" olarak anlaşılmalıdır. Bu tarz bir kullanımı Meryem/27,28'de görmekteyiz.