" لطيفLATÎF" Latîf sözcüğü kısaca "lütufkar" şeklinde de ifade edilebilir. Ancak sözcüğü içinde bulunduğu pasajdaki bağlamıyla ele alırsak, çok daha geniş bir anlam içeriğine sahip olduğu görülür. Bu anlamlardan belli başlıları şunlardır: * "Azı kabul eden, buna karşılık pek çok ihsan ve lütüflarda bulunan" * "Kalbi kırık olanın kalbini onaran, zor şeyleri kolaylaştıran" * "Adaletinden başka bir şeyinden korkulmayan, lütfundan başkasına da ümit bağlanılmayan" * "Kuluna gayretinden fazla nimet ihsan eden" * "Kulunu ancak takatine göre itaat ile mükellef kılan" * "Yapılan hizmete yardımcı olan ve övgüyü çokça yapan" * "Kendisine isyan edenleri cezalandırmakta acele etmeyen, kendisine bağlanan umutları boşa çıkarmayan" * "Dilekte bulunan kimseyi geri çevirmeyen, kendisinden ümit edenleri de teselli eden" * "Yanılan kimseleri affeden" * "Kendi kendine acımayan kimselere dahi merhamet eden"