[İLERİ GELENLER/KONSEY]
"Dolmak" anlamına gelen ملئ[mil'] sözcüğünden türemiş olan ملاء [mele'] sözcüğünün esas anlamı, "dolu olan" [depo] demektir. Zaman içinde "reisler/başkanlar, bir toplumun ileri gelenleri, toplumun erdemlileri" için de mecâz anlamla mele' denilir olmuştur. Bunlara mele' denilmesinin sebebi, "kendilerinin ihtiyaç duyulan bilgi, deneyim ve anlayışla dolu" olmalarından, yani "boş adam" olmayışlarındandır. Sözcük bu anlamıyla Kur'ân'da 28 kez yer almıştır. Araplar, "ahlâk"a da mele' derler. [Lisânü'l-Arab; c. 8, s. 344-346.]