MESCİTLER المساجد
"المساجد mesacid [mescitler]" sözcüğü "secde etme yeri" anlamındaki "mescid" sözcüğünün çoğuludur. Sözcük burada sadece Müslüman cami ve mescitlerini değil, Hıristiyan kiliseleri ve Yahudi havraları da dâhil, Allah'a ibadet edilen tüm ibadet yerlerini, Allah'ı tanıtan tüm eğitim, öğretim kurumlarını kapsamaktadır. Aslında evrenin tamamı secde yeri kılındığı için sözcükle tüm evrenin kastedildiğini düşünmek daha isabetlidir. Çünkü Rabbimiz hiçbir yerde şirk koşulmamasını, yapılan eğitim, öğretim ve diğer kulluk görevlerinde şirkten uzak durulmasını istemektedir. Müslümanların yanlış olarak da olsa secdegâh edindikleri cami ve mescitlerde Rabbimizin bizleri men ettiği şirk konusuna daha da dikkat edilmesi gerekmektedir.