" موالىMevali" sözcüğü, "Asabe; bir kimsenin çocuğu yerine geçecek ve onun mirasını devralacak kimseler" demektir. [ (Lisanü'l-Arab; c.9, s.406)] Bu ayetlerde sözcüğe "malların idaresinde, daha çok da siyasî ve dinî işlere önderlik hususunda Zekeriyya peygambere halef olacak kimseler" anlamını vermek daha doğru bir yaklaşım olur. Zekeriyya peygamber Allah'tan bu türde bir halef için talepte bulunmaktadır. Bu talepten, o dönemde bir nevi veliaht edinmenin gelenek olduğu anlaşılmaktadır.