MÜTREF المترف
مترفMütref sözcüğü, "nimet ve rahat yaşamın şımarttığı, azdırdığı kişi" demektir. [ (Lisanü'l-Arab; c. 1, s. 605, "trf" mad.)]
İlahî mesajları tebliğ etmeye girişen peygamberlere ilk karşı çıkanların daima servet, nüfuz ve yetki sahibi zenginlerin [mütref, mele, ekâbir] olması, Kur'an'ın birçok kez (Şuara/111, Hud/27, A'raf/75- 76, En'am/53,123, İsra/16, Mü'minûn/55- 56, Tövbe/55, Müddessir/11- 17) dile getirdiği bir olgudur.