"Recm" konusu binlerce senedir biz müslümanların önemmli bir sorunu olmaya devam etmektedir. Dinin tek kaynağı olan Kur'an'ımızda bu mesele açıkça veya ima yollu dahi olmamasına rağmen, dine ikinci bir kaynakta rivayetleri getirenlerin ortaya kopyabildiği rivayetlerde de tutarsız, celişkili ve ciddiyetsiz olmasına rağmen, özellikle zina suçunun cezasını Rabbimiz Kur'an'da belirlediği için bu konuda başka bir arayış yapılmaması gerekirken maalesef bu ceza şekli müslümanlara girmiş ve sözde müslüman ülkelerde de uygulanmaktadır.

"Recm" sözcüğün ilk anlamı; "قتل  (öldürmek)" demektir. Öldürmeye "recm" denmesinin sebebi, Arapların öldürecekleri kimseyi taşlamak suretiyle öldürmeleridir. Sonradan her öldürme işine "recm" denilir olmuştur. (Lisan ül Arab. RCM Mad.)
Terim olarak "Recm":
"Taş ve benzeri şeyler atmak suretiyle evli iken zina eden kişiye öldürmek" demektir.
Kur`an`da; hâlis İslam Dini'inde yeri olmamasına rağmen, müşriklerin ve Kitab-ı Mukaddes inanananlarının cezalandırma yöntemlerinden biri olan bu uygulama, uydurma rivayetler marifetiyle dine sokulmuştur. Yani, zina suçlularına recm diye bir ceza ayarlanmış ve islam hukukuna "Taş ve benzeri şeyler atmak suretiyle evli iken zina eden kişiye öldürmek" anlamıyla girmiştir.