Otuz birinci âyette " الجن و الإنسins ve cinn" terkibi, " الثقلانsekalan" olarak tefsir edilmiştir. " ثقلانSekalan" sözcüğü " ثقلsekal" sözcüğünün tesniyesi yani "ikili"dir. Bu sözcüğün anlamı, "ağırlık" demek olup, bu sözcüğün türevlerinden " ثِقلةsiklet" sözcüğü, türkçemizde de arapçadaki anlamıyla kullanılmaktadır.
Âyette " ايها الثقلانEyyühesekalan (ey ağırlığı olan iki gurup)" ifadesi, folklorik anlamdaki cin anlayışını dışlamaktadır. Burada kendisine seslenilen iki gurup, uzayda hacmi ve ağırlığı olan iki guruptur.