"SEKER" السكر
Ayette "Ki siz ondan içki ve güzel rızık edinirsiniz-" ifadesi geçmektedir. Bazıları bu ifadedeki "seker [içki]" sözcüğünü "yiyecek, sirke, nebiz" gibi anlamlara çekmeye çalışmıştır. Hâlbuki "seker" sözcüğü "sislilik, bulutluluk, tozluluk, bulanıklık" anlamında olup aklın karışıklığı, bilincin bulanıklığı, argo tabiriyle "kafanın kıyak"lığı demektir. Bu psikolojik haller Türkçede "sarhoşluk" kelimesiyle ifade edilmektedir.
Ayette özellikle dikkatten kaçırılmaması gereken bir nokta da, Rabbimizin söz konusu nimetleri özellikle henüz iman etmemiş kişilere hatırlatıyor olmasıdır. Bu nedenle, onlar için içki yasaktı, serbestti diye bir konu yoktur. Bu ayetin içkinin yasaklanmasından evvel nazil olduğunu, daha sonra da hükmün kaldırıldığını iddia etmek, Kur'an'ı tanımamaktan başka bir şey değildir.
İçki ile ilgili detayı ise inşaallah Bakara/219'u tahlil ederken "Hamr" sözcüğü kapsamında ele alacağız.