Sidretü'l-münteha, cennetü'l-me'va [Vadide bir mesire]:
Ayette bahsedilen sidre ağacı o vadide yetişen bir ağaç türü olup "sedr ağacı" veya "Arabistan kirazı" olarak da bilinir. Genellikle sınır aralarında sınırları belirlemek için büyütülen bu ağaç, kırsalda yaşayan çobanlar, çiftçiler, dağcılar için taş, kaya, ağaç, pınar gibi bir nirengi noktası olarak kabul edilirdi.