SIRAT-I MÜSTAKİMالصراط المستقيم
Bu tamlama, " صراطSırat" ve " مستقيمmüstekıym" sözcüklerinden oluşmakta. Sırat, "yol", "Müstekıym" de "istikametli, hilesiz, temiz, dosdoğru" demektir. Sıfat tamlaması halinde ise "dosdoğru; inişi, çıkışı, virajı, kavşağı olmayan yol" demektir.
Bu tamlama Kur'an ayetleri ışığında değerlendirilirse; anlamının "Allah'ın yolu", "Hak yol", "Allah'ın kitabı", "İslâm dini", "İslâm milleti" olduğu görülür. "Dosdoğru Yol"un en güzel tanımı da Fatiha'da yapılmıştır:
Bize, "razı olmadığın kimselerin ve şaşkınlığa saplanmışların yolunun dışındaki, kendilerine nimet verdiklerinin yolu olan dosdoğru yol'u göster.
Sırat-ı Müstakım ile ilgili şu ayetlere bakılabilir:
Âl-i Imran 51, En'am 126, 153, Hıcr 41, Nahl 76, Meryem 36, Ya Sin/60-62, Zuhruf/ 43,44, 61,62, 45, 63, 64.