Ayette geçen "تبتّل tebettül", "yalnızca Allah'ı dikkate almak, sadece O'na kulak verip başkasına itibar etmemek" demektir. Bu anlam En'âm suresinin 91. ayetinde " قل الّله ثمّ ذرهم فى خوضهم يلعبون Sen, Allah de! Ve sonra onları bırak, kendi bataklıklarında oynaya dursunlar!" ifadesiyle yer alır.
" تبتّل tebettül" sözcüğünün asıl anlamı "kesmek" demektir. Araplar " بتلت الشّىء beteltü'ş-şey'e/o şeyi kestim" derler. Eşinden ayrılan, onunla ilişkisini tümüyle kesen kişi için de " طلّقها بتّة بتلة tallekaha betteten betleten/onu kesin olarak üç talâkla boşadı" ifadesi kullanılır. Yine Araplar "verilmiş sadaka" için de "وهذه صدقة بتّة بتلة ve hazihi sadakatün bettetün beteletün/bu sahibi ile ilişkisi tamamen kesilmiş bir sadakadır" şeklinde bir tabirleri vardır. Bu tabirde de ilişkisi tamamen kesilmiş anlamında "betlet" sözcüğü kullanılır. [ Lisanü'l Arab, "btl" mad. ] Her şeyle ilişkisini kesip sadece Allah'a yöneldiği için Meryem Valideye " مريم البتول Meryem el-Betül" denmiştir. İnsanlarla her türlü beşeri ilişkiyi koparıp tek başına ibadete yönelen rahibe de " متبتّل mütebettil" denir. Yani "tebettül" bir bakıma ruhbanlık anlamında da kullanılmaktadır. İslâm dininin ibadet anlayışı yozlaşmış dinlerden farklı olduğundan, başta Maide suresinin 87. ayeti, Hadid suresinin 27. ayeti ve diğer bazı ayetlerle ruhbanlık ve ruhbanlık anlamındaki tebettül yasaklanmıştır. Bazı çevrelerin zahitçe bir hayat yaşama arzusuyla dünya ile ilişkilerini kesmeleri, bu doğrultuda mal, mülk ve eş gibi nimetlerden uzaklaşmaları İslâm'a ters bir anlayıştır.
Buradaki tebettül yalnızca Allah'ı dikkate almak, ondan başka otorite tanımamak, Allah'ın belirlediği yolda yürüyüp kimsenin dümen suyunda gitmemektir.