"تكاثر Tekasür" sözcüğü "çoğaltma yarışı, çok gösterme çabası" anlamına gelmekle beraber, bu yarışa ve bu çaba içine giren insanların aynı zamanda aç gözlü, gözü doymaz, hırslı, ihtiraslı, lükse ve gösterişe meraklı oldukları anlamlarını da içerir. Başka bir ifade ile "tekasür", insanların "Ben ondan daha zengin olacağım", "Ben ondan daha güçlü olacağım", "Ben ondan daha ileri olacağım", "Bu bana yetmez, dahasını isterim" zihniyetiyle ortaya koydukları davranışların psikolojik formatıdır. Bu olumsuz psikolojik format, övünç ve üstünlük elde etmek gibi nefsani dürtülerden kaynaklanan lüzumsuz, yararsız ve erdemsiz tüm yarış ve rekabetlerin gerçekleşme zeminidir.