Gerek insan, hayvan ve bitki gibi biyolojik canlıların, gerekse bilinen ve bilinmeyen tüm diğer varlıkların erkekli-dişili olarak, zıtlı, karşıtlı, çiftler hâlinde yaratıldığı başka ayetlerde de bildirilmiştir:
~Allah, gökleri dayanak olmadan oluşturmuştur, bunu görmektesiniz. Yeryüzünde de, size sofra hazırlasın diye sarsılmaz dağlar bıraktı ve oralarda irili-ufaklı her canlıdan türetip yayıverdi. Ve Biz gökten su indirdik, böylelikle orada her değerli çiftten bitki bitirdik. ( Lokman/ 10 )
~Ve Biz, siz iyice düşünürsünüz/ öğüt alırsınız diye her şeyden iki eş oluşturduk. (Zariyat/ 49)
36. ayette " الازواجezvac" sözcüğü ile ifade edilmiş olan bu durum, maddenin temeli olan atomun yapısında ancak 20. yüzyılda tespit edilebilmiştir. Bilimin değişik alanlarında sağlanan gelişmelere paralel olarak tescil edilen bu "Atom altı" gerçeklik, o günden sonra "karşıt madde", "karşıt parçacık" gibi, önünde "karşıt" sözcüğünün bulunduğu kavramlarla ifade edilmeye başlanmıştır.
Bu konu hakkında bilim ve teknik kitaplarında Kur'an ile uyumlu ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.