"اليمين yemin" aslında bir organın adı olup "sağ el" demektir. [ (Rağıp el-İsfehani; el Müfredat; ymn" mad.)]
Ebu Mansur da "اليمين yemin" sözcüğü eş anlamlıdır. Sağ ele "yemin" derler. Yemin kuvvettir, kudrettir. Yemin "iyi konum"dur, demiştir. [ (Lisanü'l-Arab; c: 9, s: 466-468)]
Gerek lügatlerdeki bu bilgilerden, gerekse sözcüğün Kur'an'daki kullanımından "yemin" sözcüğünün güç, kuvvet, insanın en çok değer verdiği, en şerefli şey olduğu anlaşılmaktadır. Sağ ele "yemin" denmesi de, hem sağ elin sol ele göre daha güçlü olması, hem de sol ele göre sağ ele daha fazla değer verilmesindendir. İnsanın kendisine güç veren, destek olan birisine "o benim sağ kolumdur" demesi de buradan gelmiştir.