Yüce Rabbimiz, haram yiyecekleri bildirdiği ayetlerinde, "Zaruret" halinde ihtiyaç kadar haramlardan istifade edilebileceğini bildirmiştir. (Maide/3, En'am/119, 145, Bakara/173 ve Nahl/115) Burada "Zaruret"in ne olduğunu bilmek gerekmektedir. "Zaruret" sözcüğü Türkçemizdeki "zarar" sözcüğü ile aynı kökten gelmektedir. Ve anlamı "Yapılmadığı takdirde ölüm, sakat kalma, telafisi zor bir duruma düşme; zarar görme" demektir. Biz buna kısacası "mecbur kalma; çaresizlik" diyebiliriz. Zaruret durumlarında, mahzurlu şeyler, çaresiz kalmış kişiye zaruret miktarı mubah (serbest) olur.