NASR SURESİ GÜNCEL MESAJI

2021-11-15T15:48:11+03:00

722- Ey elçi/ Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar!Allah’ın yardımı ve fetih geldiği ve sen insanların, bölük bölük, Allah’ın dinine girdiklerini gördüğünüz zaman, hemen Rabbinin övgüsüyle birlikte her türlü noksanlıktan Kendisini arındırın ve O’ndan bağışlanma dileyin. Şüphesiz O, ezelden beri tevbeleri çokça kabul eden, çok tevbe fırsatı verendir.(114/110, Nasr/1-3)

NASR SURESİ GÜNCEL MESAJI2021-11-15T15:48:11+03:00

TEVBE SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:23+03:00

Ey elçi/ inananlar!Allah’tan ve Elçisi’nden ahitleştiğiniz ortak koşanlara bir ültümatom:“Artık yeryüzünde dört ay daha rahat dolaşın. Ve kesinlikle kendinizin, Allah’ı âciz bırakan olmadığını ve kesinlikle Allah’ın, Kendisinin ilâhlığını ve rabliğini örten kimseleri rezil-rüsva eden olduğunu bilin.”Ve “En büyük hac” günü,ortak koşanlardan antlaşma yaptığınız, size hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiçbir kimseyle yardımlaşmamış kimseler hariç, şüphesiz Allah’ın ve O’nun Elçisi’nin ortak koşan kimselerden ilişiksiz olduğuna dair Allah’tan ve Elçisi’nden insanlara bir bildiri: “Artık eğer hatadan [...]

TEVBE SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:23+03:00

MAİDE SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:23+03:00

Ey iman etmiş kimseler!Sözleşmeleri yerine getirin. Siz dokunulmaz iken [hac/yüksek ilâhîyat eğitimini sürdürürken] avlanmayı helal görmeksizin, size okunacaklar hariç, dört bacaklı, iki tırnaklı, geviş getiren ve ot yiyen hayvanların kusursuzları/gerdanlıksızları size helal kılındı. Şüphesiz Allah dilediğini hükmeder; dilediği yasayı koyar.Ey iman etmiş kimseler!Allah’ın alâmetlerine, haram aya, hedye/hac yapanlara yiyecek yollamaya, hediye etmeye, gerdanlıklarına [hac yapanların/orada yüksek ilâhîyat eğitimi için bulunanların yemesi için gönderilen hayvanlara konulan işaretlerine] ve Rablerinden lütuf ve rıza bekleyerek Beytü’l-Haram’a/hac görevi yapmak [...]

MAİDE SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:23+03:00

FETİH SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:23+03:00

Ey Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar!Şüphesiz Biz, Allah, elçimiz Muhammed’in günahlarından geçmiş ve gelecek olanları bağışlasın, ona olan nimetini tamamlasın, onu dosdoğru yola kılavuzlasın ve Allah, ona çok güçlü bir zaferle yardım etsin diye, ona apaçık bir fethi açtık.Şüphesiz, size de günahlarınızdan geçmiş ve gelecek olanları bağışlasın, size olan nimetini tamamlasın, sizi dosdoğru yola kılavuzlasın ve Allah size çok güçlü bir zaferle yardım etsin diye, size apaçık bir fethi açacak.Allah, kendi imanları ile birlikte, imanca [...]

FETİH SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:23+03:00

CUMA SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:23+03:00

Ey insanlar!Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler, bütün evrenin hükümdarı, tertemiz, her türlü kötülük ve eksiklikten uzak olan, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapan Allah’ı noksan sıfatlardan arındırırlar.O, Anakentliler/Mekkeliler içinde, kendilerinden olan ve Anakentlilere ve henüz onlara katılmamış olan onlardan başkalarına Allah’ın âyetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri öğreten bir [...]

CUMA SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:23+03:00

SAFF SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:23+03:00

-658- Ey insanlar!Göklerde ve yeryüzündeki şeyler, Allah’ı noksan sıfatlardan arındırdılar. Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.Ey iman etmiş kimseler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında cezayı gerektiren büyük bir suç/ günah olarak belirlendi.Şüphesiz Allah, Kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf saf olarak savaşan kimseleri sever.(109/61, Saff/1-4) -659- Ey imam etmiş kimseler!Ve hani Mûsâ, toplumuna: “Ey toplumum! Şüphesiz benim, [...]

SAFF SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:23+03:00

TEĞABÜN SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:23+03:00

-654- Ey insanlar!Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler Allah’ı her türlü noksanlıktan arındırır. Mülk yalnızca O’nundur, tüm övgüler de sadece O’nadır. Ve O, her şeye en iyi güç yetirendir.O, sizi yaratandır. Artık, kiminiz Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örten biridir, kiminiz mü’mindir. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir.Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı ve sizi biçimlendirdi. –Biçimlerinizi de ne güzel yaptı!– Ve dönüş yalnızca O’nadır.O, göklerde ve yeryüzündeki şeyleri bilir, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de [...]

TEĞABÜN SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:23+03:00

TAHRİM SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+03:00

Ey Peygamber!Eşlerinin rızalarını arayarak Allah’ın helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haramlaştırıyorsun?/ Ey Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar! Keyfinize göre haram ve helal ortaya koyamazsınız. Ve Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.Allah, kefaretini ödeyerek yeminlerinizi çözmeyi kesinlikle size meşrû kılmıştır. Ve Allah, sizin mevlanız; yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınınızdır. Ve O, en iyi bilen, en iyi yasa koyandır.Ey inananlar! Peygamberin evinde yaşanan şu olaya dikkat edin!Bir de hani Peygamber, eşlerinden bazılarına bir sözü/ olayı sırlaştırmıştı. [...]

TAHRİM SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+03:00

HUCURAT SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+03:00

647- Ey iman etmiş kimseler! Allah’ın ve Elçisi’nin iki eli arasında öne geçmeyin/ dinde kendi görüşlerinizi öne çıkarmayın. Ve Allah’ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir.Ey iman etmiş kimseler! Seslerinizi Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın; yoksa siz bilincinde olmadan, saygısızlıkta ileri gidersiniz de amelleriniz boşa gidiverir.Şüphesiz Allah Elçisi’nin huzurunda seslerini kısan kimseler; işte onlar, Allah’ın, kalplerini Kendisinin koruması altına girmesi için imtihan ettiği kimselerdir. [...]

HUCURAT SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+03:00

MÜCADELE SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+03:00

Ey Elçi/ Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar!Kocası hakkında elçimiz Muhammed ile  tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah kesinlikle işitmiştir. Allah, hepinizin konuşmasını da işitir. Şüphesiz Allah, en iyi işitendir, en iyi bilendir.Sizden, kadınlarınıza zıharyapan kimseler; zıhar yapılan kadınlar, kendilerinin anaları değildir. Onların anaları, ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Ve şüphesiz onlar, sözden çirkin olanı ve yalanı söylüyorlar. Ve şüphesiz Allah, çok affedici, çok bağışlayıcıdır.Ve kadınlarına zıhar yapıp sonra da söylediklerinden dönenlerin, birbiriyle temastan/ilişkiden önce [...]

MÜCADELE SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+03:00

MUNAFİKUN SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+03:00

Ey elçi/ Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar! Münâfıklar size geldikleri zaman: “Biz gerçekten tanıklık ederiz ki, şüphesiz sMuhammed Allah’ın elçisi siz de gerçekleri iletiyorsunuz” dediler. Allah da bilir ki şüphesiz sen O’nun elçisisin. Ve Allah tanıklık eder ki şüphesiz münâfıklar kesinlikle yalancılardır.Onlar, yeminlerini bir kalkan edinip Allah’ın yolundan alıkoydular. Şüphesiz onlar, yaptıkları şeyler kötü olan kimselerdir.Bu, onların iman etmeleri, sonra iman etmemeleri nedeniyledir. Böylece kalplerinin üzerine damga vurulmuştur, artık onlar iyice kavrayamazlar.Onları gördüğünüz zaman da [...]

MUNAFİKUN SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+03:00

HACC SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+03:00

Ey insanlar! Rabbinizin koruması altına girin, şüphesiz kıyametin kopuş anının sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiğinden vaz geçer. Ve her hamile kadın taşıdığını bırakır. Ve sen, insanları sarhoş olmadıkları hâlde sarhoş görürsün. Velâkin Allah’ın azabı çok şiddetlidir.İnsanlardan bazıları da Allah hakkında bilgisizce tartışıyor ve her azılı şeytanı izliyor. –Azılı şeytan hakkında: “Şüphesiz kim şeytanı yol gösterici, gözetici bir yakın yaparsa artık o, kesinlikle şeytanı kendine velîleştireni saptırır ve onu cehennemin [...]

HACC SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+03:00

NUR SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+03:00

Ey inananlar!İndirdiğimiz ve parça parça ayırdığımız bir sûre! Öğüt alasınız diye onda apaçık âyetler de indirdik.Zina eden kadın ve zina eden erkek, hemen her birini yüz kamçı ile kamçılayın, Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız, Allah dininde sizi, onlara acıma duygusu tutmasın! Ve mü’minlerden bir grup onların cezalandırılmasına tanık olsun.Ve evli, hür kadınlara zina isnadında bulunup, sonra dört tanık getiremeyen kimseler; hemen bunları seksen kamçı ile kamçılayın ve onların tanıklığını ömürleri boyu kabul etmeyin. Ve onlar, [...]

NUR SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+03:00

HAŞR SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+03:00

Ey insanlar! Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler, Allah’ı her türlü noksanlıktan arındırdılar. Ve O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.Allah, Kitap Ehlinden Allah’ın ilâhlığına ve rabliğine inanmayan kimseleri, toplanmanın ilki için yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da, şüphesiz kalelerinin, kendilerini Allah’tan koruyacağına kesinkes inanıyorlardı da Allah’ın azabı, onlara hesaba katmadıkları yerden geliverdi. Ve Allah, onların yüreklerine, evlerini kendi elleriyle [...]

HAŞR SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+03:00

BEYYİNE SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+03:00

-604- Ey insanlar!Kitap Ehlinden ve ortak koşanlardan Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örtmüş olan şu kimseler, kendilerine açık delil; içinde tertemiz/sapasağlam yazgılar bulunan, tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir elçi gelinceye kadar serbest bırakılmadılar, gözden çıkarılmadılar.Ve o, Kitap verilen kişiler, ancak kendilerine açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler.Oysa ki onlara sadece, dini yalnız Allah için arındıran kişiler hâlinde sadece Allah’a kulluk etmeleri, salâtı ikame etmeleri [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma kurumları oluşturmaları, ayakta [...]

BEYYİNE SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+03:00

TALAK SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+03:00

Ey Peygamber/ ey devlet yöneticileri!Kadınları boşadığınız zaman onları iddetleriiçin boşayın ve iddeti sayın. Ve Rabbiniz Allah’ın koruması altına girin. Apaçık bir aşırılık, iffetsizlik yapmaları hâli dışında, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar.Bunlar, Allah’ın sınırlarıdır. Artık kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, kesinlikle kendine haksızlık etmiş olur. Bilmezsin, olur ki Allah, bundan sonra bir iş ortaya çıkarıverir.Artık sürelerinin sonuna vardıklarında onları örfe uygun/herkesçe kabul gören bir şekilde tutun yahut örfe uygun/herkesçe kabul gören bir şekilde onlardan ayrılın.Ve sizden [...]

TALAK SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+03:00

İNSAN SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+03:00

Ey insanlar!İnsan üzerine, henüz kendisi anılabilecek bir şey değilken, dehrden/milyarca yıldan bir süre geçti mi?Şüphesiz Biz, insanı karışık bir nutfeden yarattık. Onu yıpratacağız/yükümlülükler vereceğiz. Bu nedenle onu çok iyi işitici, çok iyi görücü yaptık; iyiyi kötüyü ayıracak bilgileri yollayarak bilgilendirdik. Şüphesiz Biz, ona yolu gösterdik, ister kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyen biri olsun, ister nankör.Şüphesiz Biz, Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örten kimseler için zincirler, tasmalar ve alevli bir ateş hazırladık.Şüphesiz, “iyi adamlar”, kâfur katılmış bir [...]

İNSAN SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+03:00

RAHMAN SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+03:00

-596- Ey insanlar! Rahmân [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah], Kur’ân’ı öğretti, insanı yarattı, ona hayır ve şerri, iyiyi, kötüyü ayırmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesap ile akıp gitmektedir. Gövdesiz bitkiler ve ağaçlar da boyun eğip teslimiyet göstermektedirler. Ve semayı da yarattı, onu yükseltti ve terazide/ölçüde/dengede taşkınlık etmeyesiniz diye teraziyi/ölçüyü/dengeyi koydu.  Ölçüyü hakkaniyetle dikin/ayakta tutun, teraziye/ölçüye/dengeye zarar vermeyin. (97/55, Rahmân/1-9) -597- Ey cin ve ins[2] toplulukları! Eğer göklerin ve yerin kenarlarından aşıp geçmeye güç [...]

RAHMAN SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+03:00

RA’D SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+03:00

Dikkat! Dikkat! Dikkat! Dikkat!İşte bunlar, Kitab’ın âyetleridir. Size Rabbinden indirilen şey haktır/gerçektir. Lâkin insanların çoğu inanmıyorlar. Allah, gökleri gördüğünüz şekilde, direkler olmadan yükselten, sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kuran, güneşe ve aya boyun eğdiren/varlıkların yararlanacağı özelliklerde yaratan Zat’tır. –Hepsi adı konmuş bir süre sonuna akıp gidiyor.– O, işi yönetir, Rabbinize kavuşacağınız güne kani olursunuz diye âyetleri ayrıntılı olarak açıklar. Ve O, arzı uzatan, orada sabit dağlar ve ırmaklar oluşturandır. Ve O, orada bütün meyvelerden iki [...]

RA’D SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+03:00

MUHAMMED SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+03:00

Ey insanlar! Biliniz ki: İnkâr eden ve Allah’ın yolundan alıkoyan kimseler; Allah, onların işlerini saptırttı.Ve iman eden, düzeltmeye yönelik işler yapan ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed’e indirilene inanan kimseler; Allah, onların kötülüklerini örttü ve durumlarını düzeltti.Allah’ın böyle yapması, şüphesiz Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örten/inanmayan kimselerin bâtıla uymaları, şüphesiz iman eden kimselerin de Rablerinden gelen gerçeğe uymaları sebebiyledir. İşte Allah insanlara, onların örneklerini böyle verir.(95/47, Muhammed/1-3)-581- Ey inananlar!Artık Allah’ın ilâhlığına ve rabliğine inanmayan kimselerle [...]

MUHAMMED SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+03:00

HADİD SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+03:00

Ey insanlar!Göklerde ve yeryüzünde bulunan şeyler, Allah’ı her türlü noksanlıktan arındırdılar. Ve O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.Göklerin ve yeryüzünün yönetimi sadece O’nundur. O, diriltir ve öldürür. O, her şeye en iyi güç yetirendir.O, İlktir, Sondur, Açıktadır, İçtedir ve O, her şeyi en iyi bilendir.O, gökleri ve yeri altı evrede yaratan sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kuran, yeryüzüne gireni, [...]

HADİD SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+03:00

ZİLZAL SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+03:00

Ey Kitap Ehli! Dininizde aşırılığa gitmeyin. Ve Allah hakkında gerçek dışı birşey söylemeyin. Meryem oğlu Îsâ Mesih, sadece Allah’ın elçisi ve Meryem’e ilka ettiği/ulaştırdığı kelimesi ve Kendisinden bir ruhtur, vahiy aracılığı ile doğmuş biridir. Artık Allah’a ve elçilerine inanın. Ve “Üçtür” demeyin. Son verin, sizin için daha iyi olur. Allah, ancak bir tek ilâhtır. O, Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca O’nundur. “Tüm varlıkları belirli bir programa [...]

ZİLZAL SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+03:00

NİSA SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:25+03:00

Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizin koruması altına girin. Ve kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah’ın ve akrabalığın koruması altına girin. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözeticidir.Ve yetimlerinize mallarını verin. Temizi pise değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Bunu yapmak kesinlikle büyük bir suçtur.Ve eğer ki yetimleriniz konusunda hakkaniyetsizlikten korktuysanız; o takdirde yetimlerin kadınlarından/ yetimlere bakmak zorunda kalmış kadınlardan, sizin için hoş olanlarından ikişer [...]

NİSA SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:25+03:00

MUMTEHİNE SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:25+03:00

Ey iman etmiş kimseler!Eğer Benim yolumda cihat etmek ve Benim rızamı kazanmak için çıktınızsa, size haktan gelen şeyleri örttükleri/inanmadıkları hâlde, onlara sevgi ulaştırarak/onlara sevgiyi gizleyerek Bana düşman olanları ve kendinizin düşmanını yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyin/onları yönetici yapmayın.Onlar, Rabbiniz Allah’a inandığınızdan dolayı Elçi’yi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Oysa Ben sizin gizlediğiniz şeyleri ve açığa vurduğunuz şeyleri en iyi bilenim. Ve sizden kim bunu yaparsa artık o, kesinlikle yolun ta ortasından sapmıştır.Eğer onlar sizi ele [...]

MUMTEHİNE SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:25+03:00

AHZAB SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:25+03:00

Ey Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar! Allah’ın koruması altına girin, Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örtenlere ve münâfıklara da itaat etmeyin. Şüphesiz Allah, en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır.Ve Rabbinden elçisi Muhammed’e vahyedilen şeylere uyun. Şüphesiz Allah, sizin ne yapıp durduğunuza çokça bilgi sahibidir.Ve Allah’a işin sonucunu havale edin, “tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan” olarak da Allah yeter.(90/33, Ahzâb/1-3)-505- Ey insanlar!Allah, bir er kişinin göğüs boşluğu içinde iki [...]

AHZAB SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:25+03:00

AL-İ İMRAN SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:25+03:00

Dikkat! Dikkat! Dikkat! Ey insanlar!Allah, Kendisinden başka tanrı diye bir şey olmayandır, her zaman diridir, kayyûm’dur [her şeyi ayakta tutandır, koruyandır].Allah, Muhammed’e/ size, sadece içinde konu edilenleri doğrulayıcı olarak bu kitabı hak ile indirdi. O, daha önce insanlara doğru yol kılavuzu olarak Tevrât’ı ve İncîl’i de indirmişti. Furkân’ı da O indirdi. Şüphesiz Allah’ın âyetlerini örten şu kimseler, çetin bir azap kendileri için olanlardır. Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip [...]

AL-İ İMRAN SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:25+03:00

ENFAL SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:25+03:00

Ey Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar! Size, savaşın bahşişlerinden soruyorlar. Deyin ki: “Enfâl/savaş bahşişleri Allah ve Elçisi/kamu içindir. Onun için siz, mü’minler iseniz, Allah’ın koruması altına girin, birbirinizle aranızı düzeltin ve de Allah’a ve Elçisi’ne itaat edin.Hiç şüphesiz mü’minler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperen,O’nun âyetleri kendilerine okunduğu zaman, iman açısından güç kazanan ve yalnızca Rablerine sonucu havale eden,salâtı ikame eden [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan]ve Allah’ın kendilerine rızık [...]

ENFAL SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:25+03:00

BAKARA SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:25+03:00

Dikkat! Dikkat! Dikkat!İşte bu kitap; Kur’an, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salâtı ikame eden [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumları aydınlatma kurumlarını oluşturan-ayakta tutan], kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden Allah’ın koruması altına girmiş kişiler –ki bunlar, âhirete de kesinlikle inanırlar– için bir kılavuzdur.Unutmayın, Allah’ın koruması altına girmiş bu nitelikteki kimseler, Rableri Allah’tan bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı [...]

BAKARA SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:25+03:00

MUTAFFİFİN SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:25+03:00

Yazıklar olsun, insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçen, kendileri ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçen hilebazlara!Onlar, büyük bir gün için; insanların âlemlerin Rabbi için ayakta dikilecekleri gün için tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı?Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil! Şüphesiz, “din-iman tanımayıp kötülüğe batanlar”ın kaydı, kesinlikle, Siccin’dedir. –Ve “Siccin”in ne olduğunu sana ne bildirdi? -O, rakamlanmış/ yazılmış bir kayıttır! O gün, yalanlayanların; karşılık gününü yalanlayanların vay haline! Ve karşılık gününü, kendisine âyetlerimiz okunduğu zaman, “Eskilerin masalları” [...]

MUTAFFİFİN SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:25+03:00

ANKEBUT SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:25+03:00

Dikkat! Dikkat! Dikkat!Ey insanlar!İnsanlar, denenmeden, “İman ettik” demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Ve andolsun ki Biz, onlardan öncekileri de saflaştırılmaları için ateşlere/ sıkıntılara sokmuştuk. Artık elbette Allah, doğru kimseleri bildirecektir ve elbette yalancıları da kesinlikle bildirecektir.Yoksa kötülük yapanlar, Bizi öne geçebileceklerini/ Bizden kaçabileceklerini mi sanıyorlar? İlke olarak benimsedikleri şey, ne kötüdür! Kim Allah’a kavuşmayı umuyorsa, hiç şüphesiz ki Allah’ın belirlediği zaman kesinlikle gelicidir. Ve O, en iyi duyandır, en iyi bilendir. Ve kim gayret gösterirse, ancak [...]

ANKEBUT SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:25+03:00
Go to Top