NASR SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:23+00:00

722- Ey elçi/ Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar!Allah’ın yardımı ve fetih geldiği ve sen insanların, bölük bölük, Allah’ın dinine girdiklerini gördüğünüz zaman, hemen Rabbinin övgüsüyle birlikte her türlü noksanlıktan Kendisini arındırın ve O’ndan bağışlanma dileyin. Şüphesiz O, ezelden beri tevbeleri çokça kabul eden, çok tevbe fırsatı verendir.(114/110, Nasr/1-3)

NASR SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:23+00:00

TEVBE SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:23+00:00

Ey elçi/ inananlar!Allah’tan ve Elçisi’nden ahitleştiğiniz ortak koşanlara bir ültümatom:“Artık yeryüzünde dört ay daha rahat dolaşın. Ve kesinlikle kendinizin, Allah’ı âciz bırakan olmadığını ve kesinlikle Allah’ın, Kendisinin ilâhlığını ve rabliğini örten kimseleri rezil-rüsva eden olduğunu bilin.”Ve “En büyük hac” günü,ortak koşanlardan antlaşma yaptığınız, size hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiçbir kimseyle yardımlaşmamış kimseler hariç, şüphesiz Allah’ın ve O’nun Elçisi’nin ortak koşan kimselerden ilişiksiz olduğuna dair Allah’tan ve Elçisi’nden insanlara bir bildiri: “Artık eğer hatadan [...]

TEVBE SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:23+00:00

MAİDE SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:23+00:00

Ey iman etmiş kimseler!Sözleşmeleri yerine getirin. Siz dokunulmaz iken [hac/yüksek ilâhîyat eğitimini sürdürürken] avlanmayı helal görmeksizin, size okunacaklar hariç, dört bacaklı, iki tırnaklı, geviş getiren ve ot yiyen hayvanların kusursuzları/gerdanlıksızları size helal kılındı. Şüphesiz Allah dilediğini hükmeder; dilediği yasayı koyar.Ey iman etmiş kimseler!Allah’ın alâmetlerine, haram aya, hedye/hac yapanlara yiyecek yollamaya, hediye etmeye, gerdanlıklarına [hac yapanların/orada yüksek ilâhîyat eğitimi için bulunanların yemesi için gönderilen hayvanlara konulan işaretlerine] ve Rablerinden lütuf ve rıza bekleyerek Beytü’l-Haram’a/hac görevi yapmak [...]

MAİDE SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:23+00:00

FETİH SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:23+00:00

Ey Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar!Şüphesiz Biz, Allah, elçimiz Muhammed’in günahlarından geçmiş ve gelecek olanları bağışlasın, ona olan nimetini tamamlasın, onu dosdoğru yola kılavuzlasın ve Allah, ona çok güçlü bir zaferle yardım etsin diye, ona apaçık bir fethi açtık.Şüphesiz, size de günahlarınızdan geçmiş ve gelecek olanları bağışlasın, size olan nimetini tamamlasın, sizi dosdoğru yola kılavuzlasın ve Allah size çok güçlü bir zaferle yardım etsin diye, size apaçık bir fethi açacak.Allah, kendi imanları ile birlikte, imanca [...]

FETİH SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:23+00:00

CUMA SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:23+00:00

Ey insanlar!Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler, bütün evrenin hükümdarı, tertemiz, her türlü kötülük ve eksiklikten uzak olan, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapan Allah’ı noksan sıfatlardan arındırırlar.O, Anakentliler/Mekkeliler içinde, kendilerinden olan ve Anakentlilere ve henüz onlara katılmamış olan onlardan başkalarına Allah’ın âyetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri öğreten bir [...]

CUMA SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:23+00:00

SAFF SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:23+00:00

-658- Ey insanlar!Göklerde ve yeryüzündeki şeyler, Allah’ı noksan sıfatlardan arındırdılar. Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.Ey iman etmiş kimseler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında cezayı gerektiren büyük bir suç/ günah olarak belirlendi.Şüphesiz Allah, Kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf saf olarak savaşan kimseleri sever.(109/61, Saff/1-4) -659- Ey imam etmiş kimseler!Ve hani Mûsâ, toplumuna: “Ey toplumum! Şüphesiz benim, [...]

SAFF SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:23+00:00

TEĞABÜN SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:23+00:00

-654- Ey insanlar!Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler Allah’ı her türlü noksanlıktan arındırır. Mülk yalnızca O’nundur, tüm övgüler de sadece O’nadır. Ve O, her şeye en iyi güç yetirendir.O, sizi yaratandır. Artık, kiminiz Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örten biridir, kiminiz mü’mindir. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir.Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı ve sizi biçimlendirdi. –Biçimlerinizi de ne güzel yaptı!– Ve dönüş yalnızca O’nadır.O, göklerde ve yeryüzündeki şeyleri bilir, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de [...]

TEĞABÜN SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:23+00:00

TAHRİM SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+00:00

Ey Peygamber!Eşlerinin rızalarını arayarak Allah’ın helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haramlaştırıyorsun?/ Ey Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar! Keyfinize göre haram ve helal ortaya koyamazsınız. Ve Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.Allah, kefaretini ödeyerek yeminlerinizi çözmeyi kesinlikle size meşrû kılmıştır. Ve Allah, sizin mevlanız; yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınınızdır. Ve O, en iyi bilen, en iyi yasa koyandır.Ey inananlar! Peygamberin evinde yaşanan şu olaya dikkat edin!Bir de hani Peygamber, eşlerinden bazılarına bir sözü/ olayı sırlaştırmıştı. [...]

TAHRİM SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+00:00

HUCURAT SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+00:00

647- Ey iman etmiş kimseler! Allah’ın ve Elçisi’nin iki eli arasında öne geçmeyin/ dinde kendi görüşlerinizi öne çıkarmayın. Ve Allah’ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir.Ey iman etmiş kimseler! Seslerinizi Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın; yoksa siz bilincinde olmadan, saygısızlıkta ileri gidersiniz de amelleriniz boşa gidiverir.Şüphesiz Allah Elçisi’nin huzurunda seslerini kısan kimseler; işte onlar, Allah’ın, kalplerini Kendisinin koruması altına girmesi için imtihan ettiği kimselerdir. [...]

HUCURAT SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+00:00

MÜCADELE SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:24+00:00

Ey Elçi/ Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar!Kocası hakkında elçimiz Muhammed ile  tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah kesinlikle işitmiştir. Allah, hepinizin konuşmasını da işitir. Şüphesiz Allah, en iyi işitendir, en iyi bilendir.Sizden, kadınlarınıza zıharyapan kimseler; zıhar yapılan kadınlar, kendilerinin anaları değildir. Onların anaları, ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Ve şüphesiz onlar, sözden çirkin olanı ve yalanı söylüyorlar. Ve şüphesiz Allah, çok affedici, çok bağışlayıcıdır.Ve kadınlarına zıhar yapıp sonra da söylediklerinden dönenlerin, birbiriyle temastan/ilişkiden önce [...]

MÜCADELE SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:24+00:00