RUM SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:25+03:00

Dikkat! Dikkat! Dikkat!Rûmlar/Bizanslılar, yeryüzünün en alçak yerinde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinin ardından da birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce ve sonra emir Allah’ındır. Ve o gün mü’minler, Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, Kendisinin bir vaadi olarak dilediğine yardım eder, galip kılar. Allah, vaadinden dönmez. Ama insanların çoğu bilmezler. O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, engin merhamet sahibidir.İnsanların çoğu, basit dünya yaşamından görüneni bilirler. Ve onlar, âhireti önemsemeyenlerin ta [...]

RUM SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:25+03:00

İNŞİKÂK SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:25+03:00

Ey insanlar! Bu, size bir ön uyarıdır:Gök çatladığı zaman, yıldızlar dökülüp dağıldığı zaman, denizler yarılıp akıtıldığı zaman, kabirler altüst edildiği zaman; kişi, önünden gönderdiği ve geri bıraktığı şeyleri öğrenmiştir.(82/82, İnfitâr/1-5)-374- Ey insan! Üstün kerem sahibi olan, seni yaratan, sonra da sana bir düzen içinde biçim veren, sonra da seni dengeleyen, dilediği bir sûrette seni tertip eden Rabbine karşı seni aldatan şey nedir?Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil! Aslında siz, şüphesiz üzerinizde, yaptığınız şeyleri ezberleyen, saygın yazıcılar [...]

İNŞİKÂK SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:25+03:00

İNFİTÂR SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:25+03:00

Ey insanlar! Bu, size bir ön uyarıdır:Gök çatladığı zaman, yıldızlar dökülüp dağıldığı zaman, denizler yarılıp akıtıldığı zaman, kabirler altüst edildiği zaman; kişi, önünden gönderdiği ve geri bıraktığı şeyleri öğrenmiştir.(82/82, İnfitâr/1-5)-374- Ey insan! Üstün kerem sahibi olan, seni yaratan, sonra da sana bir düzen içinde biçim veren, sonra da seni dengeleyen, dilediği bir sûrette seni tertip eden Rabbine karşı seni aldatan şey nedir?Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil! Aslında siz, şüphesiz üzerinizde, yaptığınız şeyleri ezberleyen, saygın yazıcılar [...]

İNFİTÂR SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:25+03:00

NAZİAT SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:25+03:00

Ey insanlar! Kıyametin gerçekliği ile ilgili şu referanslara dikkat edin:Evrendeki çekim kuvveti, evrendeki itme kuvveti,yıldızlar; galaksiler; güneş, ay ve bunların kendi eksenlerinde ve bağlı olduğu yıldız çevresindeki yörüngelerde yüzmesi, bu sayede gece, gündüz ve diğer yaşam koşullarının, med-cezirin, gece-gündüzün, mevsimlerin oluşması,tüm canlı türlerinin ve bitkilerin yaşam koşullarının ayarlanması kanıttır kiAllah’ın ilâhlığını ve rabliğini örtenler için sürekli sıkıntı, bunalım ve vicdan azabı vesilesi olan,mü’minlere hem kolay, hem de kolaylaştıran, onlara müjdeler veren, onların mutlu olmalarını sağlayan,elden [...]

NAZİAT SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:25+03:00

NEBE SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:26+03:00

Ey insanlar!Ahirete, kıyamete inanmayan o kişiler hangi şeyden; kendilerinin, hakkında ayrı ayrı inanca sahip oldukları büyük, önemli o haberden mi soruşuyorlar?Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil! Onlar, yakında bilecekler.Yine, kesinlikle onların düşündüğü gibi değil! Onlar, yakında bilecekler.Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer direk yapmadık mı?Ve Biz, sizi çift çift yarattık.Ve Biz, sizin uykunuzu bir dinlenme yaptık.Ve Biz, geceyi bir elbise yaptık.Ve Biz, gündüzü bir geçim zamanı yaptık.Ve sizin üstünüze yedi sağlamı bina ettik.Ve ışık saçan [...]

NEBE SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:26+03:00

ME’ARİC SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:26+03:00

Ey Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar!Bir isteyen, “yükselme zamanları” sahibi Allah’tan, kendisini savacak kimsenin olmadığı; engellenemeyen, Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örten kimselere özgü, ‘olacak azab’ı istedi.Haberci âyetler ve vahiy, miktarı elli bin yıl olan bir gün içinde O’na yükselir/yeryüzünden çekilir.O hâlde siz, güzel bir sabır ile sabredin.Şüphesiz Biz, olacak azabı çok yakın görürken, onlar onu çok uzak görüyorlar.O gün gök erimiş bir maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. Ve bir sıcak [...]

ME’ARİC SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:26+03:00

HAKKA SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:26+03:00

Ey insanlar!Gerçekleşecek olan!“Gerçekleşecek olan” nedir?“Gerçekleşecek olan” nedir, siz tam olarak bilemezsiniz.Sûr’a bir tek üfleme üflendiği, yeryüzü ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman, işte o gün, “o olay” olmuştur. Ve gök yarılmıştır, artık o, o gün dayanaksızdır. Tüm güçler, semanın çevresindedirler. O gün Rabbinin büyük tahtını; varlığını birliğini, yüceliğini, en yüksek makamın sahibi olduğunu, yok edilen eski varlıkların yerine yaratılan, daha iyi, daha mükemmel yeni varlıklar yansıtırlar.O gün siz genişçe yayılırsınız, [...]

HAKKA SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:26+03:00

MÜLK SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:26+03:00

Ey insan! Hükümranlık elinde bulunan Allah, ne cömerttir! Ve O, her şeye güç yetirendir.O, hanginizin amelce daha iyi-güzel olduğunu sınamak için ölümü ve hayatı yarattı. O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır.O, yedi göğü, birbiri üzerine uyumlu olarak yaratandır. Rahmân’ın [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın] yaratmasında bir çatlaklık-uygunsuzluk görmezsin. Haydi, gözünü döndür, bir bozukluk görüyor musun? [...]

MÜLK SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:26+03:00

TUR SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:26+03:00

-354- Ey insanlar! Tûr’un kaldırılışı, yayılmış ince deri üzerine satırlaştırılmış Allah’ın indirdiği tüm kitaplar,Allah’ın ma‘mur evi; Ka‘be’yi, Fil ashâbı’na yıktırmayışı,Âd ve Semûd toplumlarının değişime/ yıkıma uğratılışları,Nûh toplumunun suya boğdurulması, Firavun ve yakınlarının suda boğulması, Sebe halkının sel felaketiyle cezalandırılması,Semûd ülkesi gibi nice memleketlerin kuraklıkla, göllerinin, nehirlerinin kurutulup her yanının çölleşmesi ile cezalandırılması kanıttır ki şüphesiz Rabbinin azabı, kesinlikle vuku bulacaktır, ona engel olacak yoktur.O gün gök, sarsıldıkça sarsılır, dağlar da yürüdükçe yürür.Öyleyse, o gün boş [...]

TUR SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:26+03:00

SECDE SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:26+03:00

Dikkat! Dikkat! Dikkat!Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi, âlemlerin Rabbindendir.Yoksa onlar, “Onu kendisi uydurdu” mu diyorlar. Tam tersi Kur’ân, kılavuzlandıkları doğru yola ulaşırlar diye, Muhammed’den evvel kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan toplumu uyarasınız diye Rabbinizden gelen gerçektir.(75/32, Secde/1-3) -348- Ey insanlar! İyice öğreniniz:Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı evrede yaratan ve de en büyük taht üzerinde egemenlik kurandır. O’nun astlarından size bir yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın ve bir destekçi, iltimasçı yoktur. Hâlâ düşünüp [...]

SECDE SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:26+03:00

MÜ’MİNÜN SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:26+03:00

Ey insanlar!Kesinlikle, inananlar durumlarını korudular/zafer kazandılar.Onlar, salâtlarında [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olmalarında] gösterişsiz/ samimi olan kimselerdir.Ve onlar, boş şeylerden yüz çeviren kimselerdir,Ve onlar, zekâtı işleyen/vergiyi veren kimselerdir,Ve onlar, iffetlerini koruyan kimselerdir, –eşleri veya sözleşmelerinin sahip oldukları ayrı, çünkü bundan dolayı kınanamazlar, oysa bunun ötesine gitmek isteyenler, işte onlar, sınırları aşanların ta kendileridir.–Ve onlar, emanetlerine ve antlaşmalarına riâyet eden kimselerdir.Ve onlar, salâtlarını [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma kurumlarını] koruyan kimselerdir.İşte onlar, içinde [...]

MÜ’MİNÜN SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:26+03:00

ENBİYA SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:26+03:00

Ey insanlar!Hesaplarınız yaklaştı. Siz ise aldırmazlık içinde, mesafeli duran kimselersiniz. Rabbbinizden kendinize gelen her yeni öğüdü/hatırlatmayı ancak oyun yaparak ve kalpleriniz eğlenerek dinliyorsunuz. Şirk koşarak yanlış iş yapan o kimseler de, aralarında şu fısıltıyı gizlediler: “Kur’an’ı bize tebliğ eden Muhammed, sizin gibi bir insandan başka bir şey midir? Artık görüp dururken büyüye mi gidiyorsunuz?” Ey Kur’an ile uyarıda bulunan kimseler!Deyin ki: “Benim Rabbim gökte ve yerde her sözü bilir. Ve O, en iyi işiten, en iyi [...]

ENBİYA SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:26+03:00

İBRAHİM SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:26+03:00

Dikkat! Dikkat! Dikkat! Kur’an, Bizim, insanların Rablerinin izni/ bilgisi ile karanlıklardan aydınlığa; en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olanın, övülen, övgüye lâyık bulunanın; göklerde olan şeyler, yeryüzünde olan şeyler Kendisinin olan Allah’ın yoluna çıkarılması için Muhammed’e indirdiğimiz bir kitaptır. Ey insanlar! Kur’an’daki ilkeleri dikkate almayarak, dünya hayatını âhirete tercih eden, Allah’ın yolundan çeviren ve onun eğriliğini isteyen Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örten şu kimselerin, şiddetli bir azaptan dolayı vay haline! İşte [...]

İBRAHİM SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:26+03:00

NUH SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:26+03:00

Ey insanlar!Şüphesiz Biz, kendilerine çok acıklı bir azap gelmezden önce, mutlaka elçi göndererek uyarı yaparız. Nitekim toplumunu uyar diye Nûh’u toplumuna elçi gönderdik.Nûh: “Ey toplumum! Şüphesiz ben, sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah’a kulluk edin, O’nun koruması altına girin ve bana itaat edin ki, günahlarınızdan sizi yarlıgasın ve sizi adı konmuş bir sürenin sonuna kadar ertelesin. Şüphesiz Allah’ın ayarladığı/belirlediği sürenin sonu, gelince ertelenmez. Eğer bilseydiniz.” Diye uyarıda bulundu.Toplumu uyarıyı dikkate almayınca Nuh:“Rabbim! Şüphesiz ben, toplumumu [...]

NUH SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:26+03:00

NAHL SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:26+03:00

Ey insanlar!Allah’ın emri kesinlikle gelecek. Artık onu acele edip istemeyiniz. Allah, onların ortak koştukları şeylerden arınıktır ve yücedir.Allah, kullarından dilediğini peygamber seçip ona, haberci âyetleri/ vahyi, Kendisine özgü bir iş olarak ruh/ can ile birlikte: “Şüphesiz Benden başka ilâh yok, o hâlde Benim korumam altına girin diye uyarın” diye indirir.Allah, gökleri ve yeryüzünü hak ile yarattı. O, onların ortak koştukları şeylerden yücedir.Allah, insanı bir nutfeden yarattı. Bir de bakarsın ki, o apaçık bir düşmandır.Hayvanları O [...]

NAHL SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:26+03:00

KEHF SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:26+03:00

Ey insanlar! Katından şiddetli azaba karşı uyarmak, düzeltmeye yönelik işler yapan mü’minlere, şüphesiz kendileri için, içinde sürekli kalıcılar olarak güzel bir ödül bulunduğunu müjdelemek ve “Allah çocuk edindi” diyenleri uyarmak için, kuluna, gözetici olarak, kendisi için hiçbir pürüz oluşturmadığı Kitab’ı indiren Allah’ı tüm övgüler ile övün.Allah, eş, çocuk edindi diyen kimselerin ve atalarının Allah’ın çocuk edinmişliğine dair hiçbir bilgileri yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne kadar büyük! Onlar, sadece yalan söylüyorlar. Ey Kur’an ile uyarı görevi [...]

KEHF SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:26+03:00

ĞAŞİYE SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:26+03:00

Ey insanlar! Kaçınılmaz kıyamet gününe dikkatinizi çekiyorum:Kuşatan’ın haberi sana geldi mi?Kişiler var ki, o gün çalışmış, yorulmuş olmasına rağmen eğilmiş, aşağılığa düşmüştür, onlar kızışmış bir ateşe yaslanırlar, kızgın bir kaynaktan sulanırlar.Onlar için güç vermeyen ve açlığı gidermeyen kuru bir dikenden başka yiyecek yoktur.Kişiler de var ki, o gün nimetler içindedirler, çalışmaları için hoşnutturlar, yüksek bir cennettedirler, orada boş bir söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır; orada yükseltilmiş divanlar, konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar, yayılmış halılar [...]

ĞAŞİYE SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:26+03:00

ZARİYAT SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:27+03:00

Ey insanlar!O tozuttukça tozutanlar, arkasından ağırlığı taşıyanlar, sonra kolaylıkla akanlar, sonra da bir emri paylaştıranlar kanıttır ki şüphesiz tehdit olunduğunuz o şey, kesinlikle doğrudur. Şüphesiz “Din [yapılanların karşılıklarını verilmesi] de kesinlikle gerçekleşecektir.Güzel yollara sahip bilginler kanıttır ki şüphesiz siz kesinlikle değişik karar içindesiniz. Değişik karardan çevrilen kişi, çevrilir.(67/51, Zâriyât/1-9) -282- Ey insanlar!Mahvoldu bir sarhoşluk ve bilinçsizlik içindeki “Din Günü ne zaman?” diyen o aşırı yalancılar!O gün, ateşte/cehennemde akılları başlarına getirilir: “Tadın kendi ateşte eriyişinizi! İşte bu, [...]

ZARİYAT SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:27+03:00

AHKAF SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:27+03:00

Dikkat, dikkat! Bu kitabın indirilişi, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapan Allah’tandır.Biz gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri ancak “hak” ile ve “adı konmuş bir süre sonu” ile yarattık. Şu Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örten kimseler ise uyarıldıkları şeylerden/ uyarılmaktan yüz çevirenlerdir. Ey Kur’an ile uyarı görevinde bulunan kullar! Deyin ki: “Allah’ın astlarından yakardığınız şeyleri gördünüz mü/ hiç düşündünüz mü? Onlar, yeryüzünden [...]

AHKAF SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:27+03:00

CASİYE SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:27+03:00

Dikkat, dikkat!Ey kur’an ile uyarı görevi yapankullar ve tüm insanlar!Bu Kitab’ın indirilmesi, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/ mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/ sağlam yapan Allah’tandır.Şüphesiz göklerde ve yeryüzünde mü’minler için alâmetler/göstergeler vardır. Ve sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı küçük-büyük tüm canlılarda da kesin bilgiyle inanan bir toplum için alâmetler/ göstergeler vardır. Ve gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde ve Allah’ın gökten bir rızıktan indirip de [...]

CASİYE SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:27+03:00

DUHAN SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:27+03:00

Dikkat, dikkat!Ey insanlar!Apaçık/açıklayan Kitab’a yemin olsun ki şüphesiz Biz, Kendi katımızdan bir iş olarak, onu, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler ile dolu/ sağlam, her işin/ oluşun kendisinde ayırt edildiği, her şeyin bol bol verildiği, kazancın bol olduğu bir gecede indirdik. Şüphesiz Biz uyarıcılarız. Şüphesiz Biz, Rabbinden, göklerin, yeryüzünün ve ikisi arasındakilerin Rabbinden –eğer kesin inanan kimseler iseniz– bir rahmet olarak elçi gönderenleriz. Şüphesiz O, en iyi duyanın, en iyi görenin [...]

DUHAN SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:27+03:00

ZUHRUF SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:27+03:00

Dikkat, dikkat!Ey insanlar!Apaçık/açıklayan kitap kanıttır ki Biz onu aklınızı kullanasınız diye Arapça bir okuma yaptık.Ve şüphesiz Kur’ân, Bizim nezdimizdeki ana kitapta gerçekten çok yücedir ve yasalar içermektedir, sağlamdır/ bozulması engellenmiştir.Peki, Biz, siz sınırı aşan bir toplum oldunuz diye o Öğüt’ü/ Kur’ân’ı size göndermekten vaz mı geçelim? Ve eğer Biz dileseydik, sizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler yapardık.Ve Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberi kesinlikle alaya alıyorlardı da Biz, kuvvetçe onlardan daha güçlü [...]

ZUHRUF SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:27+03:00

ŞURA SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:27+03:00

Dikkat, dikkat, dikkat, dikkat, dikkat! En üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapan Allah, Elçi Muhammed’e ve ondan öncekilere işte böyle vahyeder.Göklerde ve yerde olan şeyler sadece O’nundur. O, çok yücedir, çok büyüktür. Gökler üstlerinden neredeyse çatlayacaklar. Tüm güçler ise Rablerinin övgüsüyle birlikte noksan sıfatlardan arındırıyorlar ve yeryüzünde bulunan kimseler için bağışlanma diliyorlar. Gözünüzü açın! Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ve O’nun astlarından [...]

ŞURA SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:27+03:00

FUSSİLET SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:27+03:00

Dikkat, dikkat! Arapça bir Kur’ân, müjdeleyici ve uyarıcı olarak, bilen bir toplum için âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmış/ bölüm bölüm ayrılmış, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden, engin merhamet sahibi Allah’tan indirilmiş bir kitap! Buna rağmen onların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar kulak vermezler.Ve onlar: “Bizi kendisine çağırdığın şeye karşı kalplerimiz bir örtü/zırh içindedir, kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle senin aranda da bir perde vardır. Artık sen, yapabileceğini yap, biz de gerçekten yapıyoruz” dediler. Ey kur’an ile [...]

FUSSİLET SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:27+03:00

MÜ’MİN SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:27+03:00

Dikkat, dikkat!Bu kitabın indirilişi, Çok Güçlü, En İyi Bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çok çetin olan, bol nimet; ikram sahibi Allah tarafındandır. O’ndan başka ilâh diye bir şey yoktur. Dönüş yalnızca O’nadır. Ey Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar! Allah’ın âyetleri hakkında sadece, Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örtmüş kimseler tartışır. O hâlde onların beldeler içinde dönüp dolaşmaları sizi aldatmasın.Onlardan önce Nûh toplumu ve onlardan sonraki birtakım karşıt grup yalanladı. Her ümmet, kendi elçilerini yakalamak [...]

MÜ’MİN SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:27+03:00

ZÜMER SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:27+03:00

Ey insanlar!Bu kitabın indirilmesi, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan; mutlak galip, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapan Allah’tandır.Şüphesiz ki, Biz bu kitabı Muhammed’e gerçekle indirdik. Öyleyse Din’i sadece O’nun için arındırarak Allah’a kulluk edin.Dikkatli olun, halis din sadece Allah’a aittir. O’nun astlarından birtakım yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinenler: “Allah’ın astlarından edindiğimiz yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar, bizi Allah’a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara tapıyoruz.” Şüphesiz kendilerinin [...]

ZÜMER SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:27+03:00

SEBE SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:27+03:00

Ey insanlar! Tüm övgüler, göklerde olan şeyler, yerde olan şeyler Kendisine ait olan Allah içindir. Âhirette de tüm övgüler yalnızca O’nun içindir. Ve O, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır, her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını da iyi bilendir. Allah, yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve onda yükseleni bilir. Ve O, engin merhamet sahibidir, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır.(58/34, Sebe/1-2) -221- Ey Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar! Ve [...]

SEBE SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:27+03:00

LOKMAN SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:27+03:00

Dikkat, dikkat, dikkat!İşte bunlar, salâtı ikame eden [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı oluşturan-ayakta tutan], zekâtı/vergiyi veren, âhirete de kesin olarak inananların ta kendileri olan güzellik-iyilik üretenler –ki işte bunlar, Rableri tarafından bir doğru yol üzeredirler. Ve onlar, kurtuluşa erecek olanların ta kendileridir– için bir doğru yol kılavuzu ve rahmet olmak üzere yasalar içeren o kitabın âyetleridir.(57/31, Lokmân/1-5)-215- İnsanlığa bildiridir:Ey insanlar!İnsanlardan kimi de vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve onu eğlence edinmek için [...]

LOKMAN SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:27+03:00

SAFFAT SURESİ GÜNCEL MESAJI

2021-11-07T08:12:03+03:00

Ey insanlar! O saflar hâlinde dizilen/dizen, sonra da haykırıp sürükleyen, haykırıp sürükledikten sonra da öğüt okuyan Kur’ân âyetleri kanıttır ki sizin İlâhınız kesinlikle Bir Tek’tir. O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir.(56/37, Sâffât/1-5) -206- Ey insanlar! İyi gözlem yapın. Ki Rabbinizin imzasına tanık olasınız.Gerçekten Biz en alt semayı zînetlerle/yıldızlarla süsledik. Kur’ân’dan, az da olsa yararlanan ve –roketle uzaya çıkanlar hariç– sürekli gayret içinde olan, herkesçe dışlanan ve Kur’ân’a kulak vermeyen tüm düşünce yetilerinden [...]

SAFFAT SURESİ GÜNCEL MESAJI2021-11-07T08:12:03+03:00

ENAM SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:27+03:00

Ey insanlar! Tüm övgüler, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Sonra da Allah’ın ilâhlığını ve Rabliğini kabul etmeyen şu kişiler, bir şeyleri Rabblerine eşit / denk tutuyorlar.O, sizi bir balçıktan yaratmış olandır. Sonra “süre sonunu”u gerçekleştirmiştir. Ve adı belirlenmiş süre sonu, O’nun katındadır. Sonra siz hâlâ kuşkulanıp duruyorsunuz.Ve O, göklerdeki ve yerdeki Allah’tır. O, gizlinizi ve açığınızı bilir. Kazandığınız şeyleri de bilir.(55/6, En‘âm/1-3) -204- Ey Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar! Bu [...]

ENAM SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:27+03:00
Go to Top