HİCR SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:27+03:00

Dikkat, dikkat, dikkat! Bunlar, Kitab’ın ve apaçık/açıklayıcı bir Kur’ân’ın âyetleridir.Zaman zaman Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örtmüş olan şu kişiler, ‘Keşke Müslüman olsaydık!’ temennisinde bulunacaklar.Böylece Biz Kur’ân’ı, suçluların kalplerine sokarız.Bırak onları yesinler, yararlansınlar ve boş umut onları oyalasın. Ama onlar yakında bileceklerdir.Ve Biz hiçbir memleketi bilinen bir kitabı olmaksızın değişime/yıkıma uğratmadık.Hiçbir ümmet, süre sonunun önüne geçemez ve geciktiremezler. Ey kur’an ile uyarıda bulunan mü’minler! Kur’an’ı kabullenmeyenler; “Ey kendisine Öğüt/Kur’ân indirilen Muhammed! Şüphesiz sen gizli güçlerce desteklenen/deli [...]

HİCR SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:27+03:00

YUSUF SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:28+03:00

Dikkat, dikkat, dikkat!İşte bu, o apaçık/açıklayıcı kitabın âyetleridir.Şüphesiz ki, Biz onu akledersiniz diye Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.Muhammed’e bu Kur’ân’ı vahyetmekle Biz, muhammed’e ve size kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Hâlbuki Muhammed, bundan önce, kesinlikle bu konu hakkında duyarsız/bilgisizlerdendi, bu konuya ait hiçbir şey bilmiyordu. Olayları iyi izleyin:Bir zaman Yûsuf, babasına: “Babacığım! Şüphesiz ben onbir yıldız, güneş ve ay’ı gördüm; onları bana boyun eğip teslimiyet gösterirlerken gördüm” demişti.Babası: “Yavrucuğum! Gördüğünü kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak [...]

YUSUF SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:28+03:00

HUD SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:28+03:00

-184-Dikkat, dikkat, dikkat! Kur’an’ı iyi tanıyın!Bu Kur’ân, Allah’tan başkasına kulluk etmeyin; sadece Allah’a kulluk edin diye, âyetleri,şirk koşarak yapılan yanlışı ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler içertilmiş/bozulması engellenmiş,bir de en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapan, her şeyin iç yüzünü/gizli taraflarını da iyi bilen tarafından ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır. O size şu gerçeği haykırır:“Şüphesiz ben sizin için O’nun tarafından bir uyarıcı ve bir müjdeciyim. Ve Rabbinizden bağışlanma isteyin, sonra O’na [...]

HUD SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:28+03:00

YUNUS SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:28+03:00

Dikkat, dikkat, dikkat!!İşte bunlar, o yasalar içeren kitabın âyetleridir. Ey kur’an ile uyarı görevinde bulunan kullar!İnsanları uyar ve inananlara Rableri nezdinde kesinlikle “kademe sıdk [hoş gelişler, mutlu yaşamlar] olduğunu müjdele diye kendilerinden, olgun bir adama; muhammed’e vahyedişimiz; ona Kur’an indirişimiz  o inançsızlara tuhaf geldi. Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örten o kimseler, “Hiç şüphesiz bu elçi/bu kitap, kesinlikle apaçık büyüleyici sözler söyleyen bir bilgindir/göz boyayan etkili bilgilerdir” dediler.Siz görev yaparken de aynı şeyler kesinlikle yaşanacaktır.(51/10, Yûnus/1-2) -171- [...]

YUNUS SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:28+03:00

İSRA SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:28+03:00

Ey Kur’an ile uyarılmak istenen insanlar. Biz geçmişte de Mûsâ’ya da Kitap verdik ve Benim astlarımdan vekil [tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan bir kişi/kurum] tanımayınız diye Kitab’ı, İsrâîloğulları –Nûh’la beraber gemiye taşıyarak kurtardığımız kimselerin soyundan olanlar– için bir kılavuz yaptık. Şüphesiz Nûh, kendisine verilen nimetlerin karşılığını çokça ödeyen bir kuldu.Ve Biz İsrâîloğulları’na Kitap’ta/yazgıda şunu gerçekleştirdik: “Kesinlikle siz, yeryüzünde iki defa kargaşa çıkaracaksınız/ bozguna uğrayacaksınız ve kesinlikle büyük bir [...]

İSRA SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:28+03:00

KASAS SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:28+03:00

Dikkat, dikkat, dikkat! Bunlar, apaçık/açıklayıcı kitabın âyetleridir. Ey Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar ve tüm insanlar! Biz, iman edecek bir toplum için Mûsâ ve Firavun’un önemli haberlerinden bir kısmını size hak ile okuyoruz/takip ettiriyoruz. Ki bunda herkes için alınacak bir takım dersler vardır:Şüphesiz ki Firavun, yeryüzünde yüceldi ve idaresi altındaki insanları grup grup yaptı; onlardan bir grubu güçsüzleştirmek istiyor; bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını da sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o, bozgunculardan idi.Biz ise istiyoruz ki, yeryüzünde güçsüz [...]

KASAS SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:28+03:00

NEML SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:28+03:00

Dikkat, dikkat!Bunlar, salâtı ikame eden [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma kurumlarını oluşturan-ayakta tutan], zekâtı/vergiyi veren ve âhirete de kesin olarak inanan kişilerin ta kendileri olan mü’minler için doğru yol rehberi ve müjdeci olmak üzere Kur’ân’ın ve apaçık/açıklayıcı bir kitabın âyetleridir.(48/27, Neml/1-3) -144- Ey insanlar!Şüphesiz Biz âhirete inanmayan şu kimselerin işlerini kendilerine süslü gelmekte de onlar şaşırıp kalmaktadırlar.İşte bunlar, azabın kötüsü kendileri için olan kimselerdir ve bunlar, âhirette en çok ziyana uğrayacakların ta kendileridir. Bunun [...]

NEML SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:28+03:00

ŞUARA SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:28+03:00

Dikkat, dikkat, dikkat! Bunlar, apaçık/açıklayıcı kitabın âyetleridir. Ey Kur’an ile uyarı görevi sürdürenler!Ahıreti yalanlayanlar; Kur’ân’ı sihir, şiir, esatir, uydurulmuş söz gibi birtakım parçalar, kötü sözler kabul eden kimseler, iman edenler olmuyorlar diye siz kendinizi suçlamayın ve bu konuda kendinizi yıpratmayın!Eğer Biz dilersek, o yemincilere indirdiğimiz şey gibi onlara gökten bir alâmet [gösterge; ışın, radyasyon ve meteorlar, tayfun, sel] indiririz de onların boyunları, ona boyun eğenler oluverirdi. Ve kendilerine Rahmân’dan [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet [...]

ŞUARA SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:28+03:00

VAKIA SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:28+03:00

Ey insanlar! Ahıret günü ile ilgili oluşumları iyi tanıyın. Sağın ashâbı, Solun ashâbı, Öne geçenler. Öne geçenler, yaklaştırılanlardır.Öne geçenler, Naim cennetlerindedirler.Birçoğu evvelkilerdendir, çok azı da sonrakilerdendir. Onlar, yaptıklarına karşılık olarak, mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı onların üzerinde yaslanırlar. Çevrelerinde, kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler, kadehler –ki ondan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir– beğendiklerinden meyveler, canlarının çektiğinden kuş eti ile; hiç büyütülmeyen çocuklar, saklı inciler gibi iri gözlüler dolaşırlar. Orada boş söz, saçmalama ve günaha sokan şeyleri [...]

VAKIA SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:28+03:00

TAHA SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:28+03:00

Dikkat, dikkat! Ey Kur’an ile uyarı görevi yapanlar! Biz Kur’ân’ı size sıkıntıya düşesin/mutsuz olasın diye değil, ancak saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan kimse için bir öğüt olmak üzere, yeryüzünü ve yüce gökleri yaratandan bir indirilişle indirdik.Rahmân [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah], en büyük taht üzerine egemenlik kurmuştur. Göklerde olan şeyler, yeryüzünde olan şeyler, bu ikisinin arasında olan şeyler ve nemli toprağın altında bulunan şeyler yalnızca Rahmân’ındır.Siz sesini yükseltirsen, Rahmân şüphesiz gizliyi ve [...]

TAHA SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:28+03:00

FATIR SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:28+03:00

Ey insanlar iyi bilin ve hatırınızdan çıkarmayın!Tüm övgüler, gökleri ve yeri yoktan yaratan, haberci âyetleri ikişer, üçer, dörder … anlamlı/ doğal güçleri ikişer, üçer, dörder … şiddet biriminde elçiler yapan Allah’a özgüdür. O, yaratmada dilediği şeyleri artırır. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir. Allah, insanlara rahmetten neyi açarsa, artık onu tutacak biri olamaz. Her neyi de tutarsa, onu da, ondan sonra salacak biri olamaz. Ve Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün [...]

FATIR SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:28+03:00

FURKAN SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:28+03:00

Ey insanlar hele bir düşünün:Âlemlere uyarıcı olsun diye kulllarına Furkân’ı; hak ile bâtılı, iman ile küfrü, güzel ile çirkini, iyi ile kötüyü birbirinden ayırdığı için Kur’ân’ı indiren Allah ne cömerttir/ ne bol bol nimet verendir! Furkân’ı indiren, göklerin ve yerin hükümranlığı Kendisinin olan, hiç çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve her şeyi yaratıp sonra da onları bir ölçüye göre ayarlama yapandır.Kâfirler ise, O’nun astlarından, bir şey yaratamayan, kendileri yaratılmış olan, kendileri için zarar ve yarara [...]

FURKAN SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:28+03:00

YASİN SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:28+03:00

Dikkat dikkat! Ey insanlar, iyi inceleyin!Babaları uyarılmamış, bu yüzden de kendileri duyarsız bir toplumu kendisiyle uyarasın diye en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün olmayan/ mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin indirdiği yasalar içeren/ bozulması engellenmiş Kur’ân kanıttır ki Muhammed, o elçilerdendi.  Hiç şüphesiz Muhammed dosdoğru bir yol üzerinde idi. Andolsun, uyarı kabul etmeyenlerin çoğu üzerine Söz hak olmuştur. Artık onlar inanmazlar.Şüphesiz ki o uyarı kabul etmeyenler boyunlarının içinde demir halkalar; inanmamak için bin bir [...]

YASİN SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:28+03:00

CİNN SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:28+03:00

Ey kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar! Siz bu görevi sürdürürken, karşınızdaki taş kalpli insanların vurdum duymazlığı sizi ümitsizliğe sevk etmesin. Siz görevinize devam edin. Kur’an’ın ışığı uzak kentlere ulaşacak orada vicdanlı insanlar, kur’an’ın rüşde erdirdiğini fark edecek ve ilgileneceklerdir. Yesripliller ile olan gelişmeyi; onları Kur’anı dinlemelerini, etkilenip inanmalarını, ve elçi Muhammed’i ülkelerine davetlerini bir daha hatırlayın: De ki: Bana vahyedildi ki, şüphesiz yabancılardan bir grup Kur’ân dinleyip de: “Şüphesiz biz, rüşde kılavuzluk eden hayret verici [...]

CİNN SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:28+03:00

ARAF SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:29+03:00

Dikkat, dikkat, dikkat, dikkat! Ey Kur’an ile uyarıda bulunan kullar! Kur’an, kendisiyle uyarmanız ve inananlara öğüt/hatırlatma için size verilmiş Kitaptır. Onun için, ondan, göğsünüzde hiçbir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun ve O’nun astlarından, yol gösteren, yardım eden ve koruyan sözde yakınlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz/hatırlıyorsunuz! Tüm insanlığa şunu hatırlatın: “Biz nice kentleri değişime, yıkıma uğrattık. Azabımız onlar gece uyurlarken yahut gündüz dinlenirlerken onlara gelivermişti. Azabımız onlara geldiğinde de, “Biz gerçekten şirk koşarak [...]

ARAF SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:29+03:00

SAD SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:29+03:00

Dikkat, dikkat!  Öğüt/şeref sahibi Kur’ân kanıttır ki, onlardan önce nice kuşakları değişime, yıkıma uğrattık Biz. Onlar da çağrıştılar; yalvarıp yakardılar. Ama artık kurtuluş vakti değildi, iş işten geçmişti, yakaracak zaman yakarmalıydılar. Şimdi Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örten şu kimseler bir gurur ve bölünme içindedirler; kafaları çok karışık. Ve içlerinden kendilerine bir uyarıcı geldiğine şaşmaktar da Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örten o kimseler, “Bu bir sihirbazdır, çok çok yalan söyleyen birisidir. O bunca ilâhı, bir tek [...]

SAD SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:29+03:00

SAD SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:29+03:00

Dikkat, dikkat!  Öğüt/şeref sahibi Kur’ân kanıttır ki, onlardan önce nice kuşakları değişime, yıkıma uğrattık Biz. Onlar da çağrıştılar; yalvarıp yakardılar. Ama artık kurtuluş vakti değildi, iş işten geçmişti, yakaracak zaman yakarmalıydılar. Şimdi Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örten şu kimseler bir gurur ve bölünme içindedirler; kafaları çok karışık. Ve içlerinden kendilerine bir uyarıcı geldiğine şaşmaktar da Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örten o kimseler, “Bu bir sihirbazdır, çok çok yalan söyleyen birisidir. O bunca ilâhı, bir tek [...]

SAD SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:29+03:00

KAMER SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:29+03:00

Ey insanlar!Kıyâmetin kopuş anı yaklaştırıldı. Ve her şey açığa çıkarıldı.Ahırete inanmayanlar ise bir alâmet/gösterge görseler hemen yüz çeviriyorlar ve “bunlar, devam edip giden bir büyüdür” diyorlar. Kur’ân’da kendilerine verilen her emir, “kararlaştırılmış, en üstün seviyede yeterli, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş bir kanun, düstur ve ilke” olduğu hâlde onlar yalanlayıyorlarr ve tutkularına uyuyorlar; ahrete inanan bir adamın yaşam tarzı, işlerine gelmiyor. Şüphesiz onlara vazgeçirecek haberler de gelmişti. Buna rağmen uyarılar yarar sağlamıyor, inatlarından vazgeçmiyorlar. Ey [...]

KAMER SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:29+03:00

TARIK SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:29+03:00

Ey insanlık!Bilginler ve Târık; delip geçen Kur’ân âyetleri grubu tanıktır ki, kesinlikle her benliğini tamamlamış varlığın üzerinde birtakım koruyucular (mikro organizmalar ve hormonlar) vardır.Siz Kur’an ile yeni tanıştığınızdan tanışacağınızdan henüz “Tarık”ın ne olduğunu bilmiyorsunuz.Onun için insan neden yaratılmış olduğuna bir baksın; omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkan, atıcı bir sudan; “östrojen” ve “testosteron”dan başlanarak yaratıldı.Şüphe yok ki o Yaratıcı, bütün sırların meydana çıkarıldığı gün, onun geri döndürülmesine güç yetirendir. Artık onun için ne herhangi bir [...]

TARIK SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:29+03:00

BELED SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:29+03:00

Ey uyarı görevi yapan kullar!Düşündüğünüz gibi değil; bu kentte yaşayan insanların tümünü, ilk insandan bu yana üremiş gelmiş insanların tümünü kanıt gösteririm ki Biz, insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık. Siz de bu insanlardan birisiniz; siz de sıkıntı içinde olacaksınız.(35/90, Beled/1-4)-58- Ey insanlar sizi uyarıyorum. Uyarıcıların uyarısına karşı çıkan kimse kendisine karşı kimse asla güç yetiremez mi sanıyor;“Ben, yığın yığın mal heder ettim” diyor! O, kimsenin kendisini asla görmediğini mi sanıyor?Biz ona iki göz, bir [...]

BELED SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:29+03:00

KAF SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:29+03:00

Ey insanlar! Kur’an’ı inceleyin, iyi anlayın göreceksiniz ki, gözünüz gönlünüz açılacak, konuların kurmayı olacaksınız, iyiyi kötüyü, güzeli çirkini eskisinden daha iyi seçeceksiniz. İnsanlardan bazıları, kendilerine içlerinden uyarıcı geldiğine şaşırmakta, Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örtenler, “Bu, şaşılacak bir şeydir! Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi? Bu, uzak bir dönüştür” diyerek ahreti kabullenmeye yeltenmektedirler.Biz yerin onlardan neyi eksilttiğini elbette bilmişizdir. Yanımızda da çok iyi kaydedip koruyan bir kitap vardır. Ölmüş olmakla, çürümüş olmakla kaybolmuyorsunuz. İnkarcılar, gerçek [...]

KAF SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:29+03:00

MÜRSELAT SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:29+03:00

Ey insanlar!Küme küme gönderilip de önüne gelenleri devirdikçe deviren, toplumları canlandırdıkça canlandıran, canlandırdıkça da hakkı bâtılı ayıran, özür veya uyarı olarak öğüt bırakan Kur’ân âyetleri kanıttır ki kesinlikle tehdit olunduğunuz, korkutulduğunuz şey, kesinlikle meydana gelecektir. Yıldızlar silindiği/imha edildiği/uzaklaştırıldığı zaman, gök aralandığı zaman, dağlar savrulduğu zaman; kıyamet koptuğu zaman, henüz bilemediğiniz ayırt etme günü, tanıklık edecek elçiler, tanıklık için bekletildikleri zaman; mahşere toplanıldığı zaman yalanlayanların vay hâline! Ey insanlar iyi düşünün! Biz, öncekileri değişime, yıkıma uğratmadık [...]

MÜRSELAT SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:29+03:00

HÜMEZE SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:29+03:00

Ey mü’minler, ey insanların uyarılmasına gayret gösterenler!Siz bu görevi sürdürürken, mal toplayıp, topladığı mal kendisini sonsuzlaştıracağını sanarak sürekli malını sayan zavallılar, sizi alaya alacaklardır. Yazık onlara çok yazık!!!!Kesinlikle onların düşündüğü gibi olmayacak! Kesinlikle onlar, gönüllerine işleyen bir ateşin içine atılacaklar, ahırette de herkesin kendileriyle alay ettiği, gülüp gülüp eğlendiği cehenneme, bir daha çıkmamak, kurtulmamak üzere fırlatılıp atılacaklardır.(32/104, Hümeze/1-9)

HÜMEZE SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:29+03:00

KIYAMET SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:29+03:00

Ey insanlar! Sizi gözleme davet ediyorum. Bakın, dünyadan yok olup ahıretten kalkış ve dünyada yaptıklarına pişman olan kişilerin halini size gösteriyorum.O insan kendisinin kemiklerini asla bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor? Evet, Biz onun parmak uçlarını/tüm organlarını düzenlemeye gücü yetenleriz!İnançsız insan, önünü din-iman tanımayıp kötülüğe batmakla geçirmek istiyor: Soruyor: “Kıyâmet günü ne zamanmış?”İşte, göz şimşek gibi çaktığı, ay tutulduğu ve güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, “Kaçış nereye/kaçacak yer neresi?” der.Kesinlikle [...]

KIYAMET SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:29+03:00

KARİAH SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:29+03:00

Ey insanlar!Dünya hep böyle durmayacak. Çok şiddetli patlamalar, sarsıntılar olacak; kıyamet kopacak. Şu an bunu tam olarak bilemiyorsunuz.O gün, insanlar, darmadağın kelebekler gibi olurlar. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur.Ve hemen kimin tartıları ağır basarsa, işte o, hoşnutluk veren bir yaşayış içindedir. Tartıları hafif gelen kimse ise, kesinlikle kızgın ateş içine atılacaktır.Aklınızı şimdiden başınıza alın.  (30/101, Kâriah/1-11)

KARİAH SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:29+03:00

KUREYŞ SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:29+03:00

Ey insanlar! İçinizden birçokları, aynı Kureyş kavmi gibi risksiz, zahmetsiz, Allah’ın plan ve programından yararlanıyorlar, gelir elde ediyorlar. Okulların çevresinde bulunanlar, öğrencilerden, onların geleninden gideninden yaz kış demeden yararlar elde ediyorlar. Allah’ın doğadaki harikalarından Turizm geliri olarak yararlanıyorlar. Özellikle bu hazıra konmuş,  kolayca karnını doyuran bu kesim, bu nimetlerin Rabbi Allah’a öncelikle kulluk etmelidirler.  (29/106, Kureyş/1-4)  

KUREYŞ SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:29+03:00

TİN SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:29+03:00

Ey insanlık İyi gözlemleyin! Ege bölgesi halkını, Akdeniz bölgesi halkını, Orta doğu halkını ve Arabistan halkını; dünyanın her yerindeki insanları kanıt gösteririm ki, gerçekten Biz insanı en güzel biçimde yarattık, sonra iman edenler ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar hariç –çünkü onlar için kesintisiz bir ödül var– onu alçakların en alçağına döndürdük. Öyleyse, bundan sonra dini/kıyâmet gününü size ne yalanlatıyor?Allah, hâkimlerin en hâkimi değil midir?(28/95, Tîn/1-8  

TİN SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:29+03:00

BURUC SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:30+03:00

Ey insanlık! İyi bilin, iyi öğrenin ve iyi araştırın.Kur’ân âyetlerini öğrenmiş iyi hesap bilenleri, ölüm anını, değişime, yıkıma uğratılan toplumların kalıntılarını ve bunları gözlemleyenleri kanıt gösteririm ki, Rabbinin kıskıvrak yakalaması gerçekten çok şiddetlidir. Kesinlikle ilk yaratan, sonra öldürüp yeniden yaratan yalnızca O’dur. Ve O, çok bağışlayandır, çok sevendir, en büyük tahtın sahibidir, ikramı çok olandır, dilediğini en ileri derecede yapandır.(27/85, Buruc/1-3, 12-16)-48-O orduların; Firavun ve Semûd’un haberi size geldi mi? Tarihten bunlarla ilgili bilgiler aldınız [...]

BURUC SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:30+03:00

ŞEMS SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:30+03:00

Ey insanlık!Kur’ân’ı ve onun yaydığı sosyal aydınlığı, Kur’ân’ı izleyen Elçi ve mü’minleri, Kur’ân ışığı ile aydınlanan toplumları, Kur’ân ışığından yoksun kalan toplumları, bilginleri ve bilginleri yücelten bilgileri, kara cahilleri ve kara cahilleri bu hâle getiren ilke ve anlayışları, benliğini bulmuş kimseleri ve benlik bulduran etmenleri–ki O, ona taşkınlık yapma ve kendini koruma içgüdülerini/günah işleme ve “Allah’ın koruması altında olma yeteneklerini ilham etti– kanıt gösteririm ki, benliğini arındıran gerçekten kurtulmuştur. Onu örten de kesinlikle zarara uğramıştır. [...]

ŞEMS SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:30+03:00

KADR SURESİ GÜNCEL MESAJI

2018-02-13T18:45:30+03:00

İnsanlık iyi bilsin ki, Biz Kur’an’ı bir ömre bedel, daha da hayırlı bir gecede indirdik. Kur’an’ın içinde, kişilere toplumlara can katacak bilgi içeren ayetler vardır.  Bu ayetlerin inişi, toplumu, her konuda karanlıktan aydınlığa çıkarıncaya kadar devam etmiştir. Kur’’an’a sarılanların zihninde en ufak bir takıntı kalmaz.–Selâm!– (25/97, Kadr, 1-5)

KADR SURESİ GÜNCEL MESAJI2018-02-13T18:45:30+03:00
Go to Top