Ey insanlık!
Yaşadığınız çağın insanlık hâli kanıttır ki iman eden, düzeltmeye yönelik işler yapan, hakkı tavsiyeleşen/öğütleşen ve sabrı tavsiyeleşenlerin/öğütleşenlerin dışındaki tüm insanlar, kesinlikle tam bir kayıp, zarar, bunalım, acı içindedir.
Öyleyse, iman edin, düzeltmeye yönelik işler yapın, hakkı ve sabrı tavsiyeleşin kayıptan, zarardan bunalımdan kurtulun
(13/103, Asr/1-3)