Ey Allah’ın gönderdiği mesajlarla toplumu uyarma ve aydınlatma görevini sürdürenler! Görevinizi yaparken size karşı çıkanlara şöyle deyin: 

 “Ey Allah’ın ilâhlığını, rabliğini örten/kabul etmeyen kişiler! Ben sizin taptıklarınıza tapmam/ben sizin yaptığınız kulluğu yapmam. Siz de benim taptığıma tapıcı değilsiniz/siz de benim yaptığım kulluğu yapmazsınız. Ve ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim/ben asla sizin yapmış olduğunuz kulluğu yapıcı değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz/siz de benim yapmakta olduğum kulluğu yapıcı değilsiniz. Sizin dininiz/inanç ve yaşam ilkeleriniz sadece sizin için, benim dinim/inanç ve yaşam ilkelerim de sadece benim içindir.”
(18/109, Kâfirûn/1-6)