722-

Ey elçi/ Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar!
Allah’ın yardımı ve fetih geldiği ve sen insanların, bölük bölük, Allah’ın dinine girdiklerini gördüğünüz zaman, hemen Rabbinin övgüsüyle birlikte her türlü noksanlıktan Kendisini arındırın ve O’ndan bağışlanma dileyin. Şüphesiz O, ezelden beri tevbeleri çokça kabul eden, çok tevbe fırsatı verendir.
(114/110, Nasr/1-3)