Geçmişte Nuh’un toplumu, Ad, Semud, Lut’un toplumu, firavun ve ailesi de yalanlamıştı. Elçilere deli, yalancı, küstah dediler, onların elini kolunu bağladılar; her türlü faaliyetlerini engellediler. Sonunda da Allah hepsini helak etti. Bunlar bir ibret olarak tarihte yer aldı.  Bunlar, açık açık; kolay anlaşılır biçimde Kur’an’da öğüt ve uyarı olarak bildirildi. Bunların kıssaları, helak oluş nedenleri Kur’an’dan ve tarihi kalıntılardan ayrıntılı olarak öğrenilmelidir. Tarihi olayların analizinin yapılarak dersler çıkarılmalıdır.